לגלות מה טוב ומה נכון בעינַיי,
להנהיג דרך חיים אישית,
למצוא בה משמעות והגשמה עצמית.
טיי פייט מעוררת בִטחה.

לגלות שקט פנימי,
שנובע ממני ואינו תלוי בדבר.
טיי פייט מעוררת השְקט.

rabbit fast

Tie Faith זו הִתנסוּת במַיינדפולנס.
היא מעוררת באדם יכולת עמוקה להעניק ערך לחיים. יכולת להאמין. סימני ההיכר שלה, המעידים כי היא פועלת, הם השְקט ובִטחה.

tutrle slow

המציאות כאוטית, ארעית וחולפת, וחסר בה משהו בעל תוקף מוחלט.
במציאות זו יש לאדם יכולת 
ליצור את הטוב ואת הנכון בעיניוזוהי היכולת להאמין.

כך, לצד המון בני אדם והמון אפשרוּיות להיות – האדם יכול להנהיג דרך חיים אישית. הוא מוצא בה משמעות, והגשמה עצמית.

Tie Faith משפיעה גם על הגוף. ההתנסות בה משיבה אנרגיית חיים ומעוררת את כוחות החיוּת שלו: חוסן, החלמה, והתחדשות.

בחרו את הפעילות המתאימה לכם

ההִתנסות ב Tie Faith אפשרית גם באמצעות תנועה, קלה ואנרגטית, שמעוררת חוויה פנימית מתאימה. 

© כל הזכויות שמורות ל Tie Faith