מהי דרך החיים שלך?​
מה טוב ונכון בעיניך?

טַיי פֵייט - Tie Faith

מיינדפולנס אל הדרך שלי

דרך חיים אישית, משמעות, השְקט וביטחה

'להביא את הלב אל הרגע' 
כך ניתן לתרגם את הסימניה
הסינית של המילה מיינדפולנס.

במובן המוכר – מיינדפולנס
היא תשומת לב לרגע הנוכחי.

2020-06-10_143034
butt3

אבל מיינדפולנס
היא הרבה מעבר לכך.
היא מעוררת אותנו ליצור 
דרך חיים אישית
שיש לה משמעות עבורנו.
דרך זו עולה מתוך
השורשים העמוקים שלנו
ונושאת עימה השְקט וביטחה.

מיינדפולנס מציפה בנו נוכחות
עמוקה. היא מבחינה אותנו
מכל מה שמיידי וחולף בחיים. 

אני זה לא המחשבות שלי

מיינדפולנס חושפת את טיבה של המציאות, אשר נכפֵית עלינו
אך אינה כוֹפה אותנו.

© כל הזכויות שמורות ל Tie Faith