משיב הרוח מעוררת באדם השְקט וביטחה.

זהו השְקט פנימי, שאינו תלוי בדבר.
זוהי ביטחה של מי שיוצר את הטוב
ואת הנכון, ויודע את דרך חייו.

משיב הרוח מחזקת נוכחות עמוקה של האדם, מעבר לגוף ומעבר לרוח.

נוכחות זו נושאת איתה איכות של השְקט פנימי.

היא נושאת איתה יכולת נפלאה, יכולת להאמין, שמאירה דרך חיים אישית, ומעוררת ביטחה.

משיב הרוח היא חוכמה רוחנית
ושיטת אימון. היא כוללת תירגול
מדיטציות קצרות (bite size)
בסגנון מיינדפולס.

היא כוללת לימוד של
קטעי מקורות. קטעים אלה
מאירים רעיונות מרכזיים, ומשקפים את בסיסי המחקר של משיב הרוח: תנך, פילוסופיה, מיינדפולנס, ועדויות אישיות של דמויות נבחרות.

© כל הזכויות שמורות ל׳משיב הרוח׳