מה טוב ונכון בעיניי?
  מחשבות, הרגשות, דרכי התנהגות...
מה אאמץ? מהי דרך חיי?

טַיי פֵייט Tie Faith

הִתנסוּת מַיינדפולנס
שמאירה את דרך חיי

   מיינדפולנס, מסורת
עתיקה. אוסף מדיטציות   שפועלות על המוּדעות. 

מיינדפולנס מַבחינה אותנו מכל מה
שמִיידי וחולף. היא מעוררת בנו
נוכחוּת עמוקה.

אני זה לא המחשבות שלי

הכרה זו מופיעה בנו, והיא מלוּוה
בהרגשה של הְשקט וביטחה.

  במצב הזה אנו מוּדעים
  אל חיינו. אנו זורמים
  בהם ומתייחסים אליהם.

  אנו יכולים להניח מחשבות שונות
  ולאמֵץ מחשבות אחרות במקומן.
  אנו יוצרים דרך חיים אישית.

  חיים אלו מבטאים את הטוב בעינינו
  ונושאים טעם ומשמעוּת עבורנו. 

© כל הזכויות שמורות ל Tie Faith