מה טוב ומה נכון בעינַי?
מהי דרך חַיי?      

היכן אמצא השקט לנפשי
כשהמציאות חסרה אותה?

טַיי פֵייט Tie Faith

הִתנסוּת מַיינדפוּלנס
שמאירה את הדרך שלי

  מיינדפולנס, מסורת
  עתיקה. אוסף של
  מדיטציות שפועלות 
  על המוּדעות. 

מיינדפולנס מַבחינה אותנו
מכל מה שמִיידי וחולף.           

המחשבות שלי הן לא אני

מיינדפולנס מעמיקה את הקיום שלנו.
אנו לא רק חיים את הרגע,
אנו יכולים להתייחס אליו,
להעניק לו ערך אישי.

אנו יכולים להניח מחשבות 
ולאמץ אחרות במקומן. 

 

© כל הזכויות שמורות ל Tie Faith