הרוח מתגלה בתנועת העלים

IMG_7973 (2)

מהי דרך חיי? מה נכון בעיניי ומה אמיתי עבורי? כיצד אפשר לכונן רקמת חיים, שאני אהיה במרכזה, שממני תנבע, ואמצא טעם ומשמעות עבורי? מה טוב ומה רע? האם יש בכלל דברים כאלה? 

שאלות אלה היו נקודת מוצא למחקר שלי. תארתי בו את תכונת ההצטיינות של האדם – יכולת להעניק ערך אישי לחיים, יכולת להאמין. 

היכולת להאמין הוצגה לראשונה בתיזה בהנחיית פרופ' ישע סיון ובהשראתו. הכרתה העמיקה בדוקטורט בהנחיית פרופ' אבי שגיא.
בשני המחקרים יש ניסיון לתאר את התנאים שבהם היא תתרחש, ואת הסגולות שהיא נושאת עימה לאדם.

בשנים האחרונות אני מפַתח הִתנסוּת במיינדפולנס ובלימוד, שמעוררת את הסגולות הטובות באדם. היא נקראת משיב הרוח.

אני מחלק את זמני בין מחקר ובין הוראה לבני אדם, אשר עֵרים אל עצמם ושואלים על חידת החיים.