[su_spoiler title="דימוי" style="fancy" icon="plus-circle"]
חישבו על אדמה שחורה, פוריה, שגשם דק יורד עליה.
מקדו את המודעות באדמה.
עם הנשימה, חזקו את החוויה שלה. הרגישו אותה כשטיפות הגשם נספגות בה.
הרגישו כיצד מתרבים בה מנרלים, ויטמינים. נוצרות בה תרכובות חדשות.
[/su_spoiler]

[su_spoiler title="חוויה" style="fancy" icon="plus-circle"]

יהיה הגשם אנרגיית החיים שלכם,
והאדמה תהיה הגוף והרוח.

תחילה, באמצעות המודעות,
הגיעו לחוויית הגוף המלאה.  

אחכ, עם הנשימה, אנרגיית חיים נספגת בגוף.
השפעה ראשונה: כמו שמקיפות את הגוף
מחשבות דְחק וכו, כעת מקיפות אותו
הרגשה של השקט ובטחה, הרגשה של שמחה, הרגשה של שלמות עצמית.
והגוף מגיב לסביבה הזאת בהתאם. 

שיא המדיטציה:
עם השאיפה, מתרבים בגוף חומרים שטובים לו. זה משהו בחומר, לא ברוח.
לא נדע בדיוק מה אבל נרגיש.

[/su_spoiler]

[su_spoiler title="מנגינה" style="fancy" icon="plus-circle"]
[su_youtube_advanced url="https://m.youtube.com/watch?v=OTCpDjjhQpA" width="300" height="200" controls="alt" rel="no" modestbranding="yes"]
[/su_spoiler]

תגיות: הפעלה של היל, חיוּת הגוף והרוח