סופרת זקוקה לאמונה
בספר שהיא כותבת,
יזם זקוק לאמונה
במוצר שהוא מפתח,
אדם זקוק לאמונה
בדרך שבה הוא הולך, 
בערכים שאותם הוא מקיים…

        החיים זקוקים לאמונה

היכולת להאמין היא תכונת ההצטיינות של האדם.
היא מביאה לביטוי את הנוכחות העמוקה שלו – הוא, אשר יותר מן המחשבות שלו..

היא מאפשרת לאדם להתייחס אל המציאות, להעניק לה ערך אישי, וחושפת אותה לעיניו בתור אוסף של אפשרויות.

ברוח – אלו מחשבות, הרגשות
ושאר דרכי התנהגות אפשריות
האדם יכול להתייחס אליהן,
להעניק להן ערך בעיניו,
להניח או לאמץ אותן

בגוף – זהו החומר.
האדם נוכח בו, 
זורם בו, ומעורר
את כוחות החיוּת שלו –
חוסן, החלמה והתחדשות.

אפשרות, שהאדם מעניק לה ערך
חיובי, הופכת לממשות בחייו. 
אפילו אם היא רק חלום –
היא מופיעה לנגד עיניו 
ומהווה חלק מן המהות שלו.

כך, האדם יוצר דרך חיים אישית
חיים אלה נושאים משמעות עבורו,
ומעוררים בו ביטחה.

היכולת להאמין קיימת באדם.
אין צורך ללמוד אותה.
אולם, כדי שתתרחש
דרושות דרכי תודעה מתאימה,
דרושות חוויות שמזמנות אותה.

משיב הרוח מחזקת חוויות אלו
באמצעות מיינדפולנס