היכולת להאמין היא תכונת ההצטיינות של האדם, מעל השכל ומעבר לחשיבה.
באמצעותה, אנו מעניקים ערך אישי לאפשרויות שונות, ומחיים אותם בקיום שלנו.

ברוח – אלו מחשבות, הרגשות…
ושאר דרכי התנהגות. 

בגוף – זהו החומר.
אפשר לזרום בו ולעורר
את כוחות החיוּת שלו.

אפשרויות שאנו
מעניקים להן ערך,
מאירות דרך חיים אישית.
חיים אלה נושאים משמעות
עבורנו. הם מעוררים בנו ביטחה.

היכולת להאמין מביאה לידי ביטוי 
נוכחות עמוקה שלנו,
אפשר לקרוא לה נשמה. 
התרחשותה מבחינה אותנו מכל דבר אחר בחיים, ומדגישה את הממד האינסופי שלנו.

אדם, הפועל את פעולת האמונה, מופיע בחייו מעבר למה שקיים, מעבר להֶרגלים, למנהגים, למחשבות… הוא מתגלה בתור יחיד, משוחרר, חופשי, והוא מסוגל להכיר כך גם את הזולת.

© כל הזכויות שמורות ל׳משיב הרוח׳