סופרת זקוקה לאמונה
בספר שהיא כותבת,
יזם זקוק לאמונה
ברעיון שהוא מפתח,
אדם זקוק לאמונה
בדרך שבה הוא הולך, 
בערכים שאותם הוא מקיים…

        החיים זקוקים לאמונה

היכולת להאמין היא תכונת ההצטיינות של האדם. היא מאפשרת לו להעניק ערך אישי למחשבות, לדרכי התנהגות. היא חושפת אותן בתור אפשרויות בלבד.

ברוח – אלו מחשבות, הרגשות
ושאר דרכי התנהגות אפשריות
אפשר להתייחס אליהן,
להעניק להן ערך אישי,
להניח או לאמץ אותן

בגוף – זהו החומר.
אפשר לגעת בו, לזרום,
ולעורר את כוחות החיוּת שלו –
חוסן, החלמה והתחדשות.

אפשרות, שאנו מעניקים לה ערך,
הופכת להיות ממשית בחיינו. 
אפילו אם היא רק חלום –
היא מופיעה לנגד עינינו ומהווה
חלק מן המהות שלנו.

אוסף של אפשרויות, שאנו
מעניקים להם ערך אישי,
מאיר דרך חיים אישית
חיים אלה נושאים משמעות עבורנו.
הם כרוכים בביטחה.

היכולת להאמין מהווה ביטוי מוחשי
של הנוכחות העמוקה של האדם.
הופעתה יוצרת תוואי לנביעה
של השְקט, העולה מעומק האדם.

היכולת להאמין מאירה לאדם אמת שבעיניו. היא מעודדת שלמות פנימית והרגשה של שימחה.

© כל הזכויות שמורות ל׳משיב הרוח׳