קיימות דרכים שונות להתנהג,
ולכל אדם יש יכולת להתייחס אליהן, ולהעניק להן ערך אישי.
זוהי היכולת הנפלאה להאמין.

מחשבות, הרגשות, ושאר דרכי התנהגות אפשריות – לכל אלה אנו יכולים להתייחס. חלק מהן נאמץ, נחתור אליו ונשתדל למענו, עד אשר יופיע בהוויית חיינו.

התנהגות שאנו מעניקים לה ערך חיובי, הופכת לממשות בחיינו. 
גם אם היא בגדר חלום בלבד, עדיין היא מופיעה לנגד עינינו ומהווה חלק מן המהות שלנו.

כך אנו יוצרים את חיינו, מעצבים אותם. שום דבר אינו מפחיד אותנו, שום דבר אינו מאיים. אנו יודעים כי את הכל נוכל לשנות. 

היכולת להאמין קיימת באדם.
אין צורך ללמוד אותה.
אולם, כדי שתתרחש
דרושים תנאים מתאימים.

תנאים אלו מתפתחים
באמצעות