התנך אוצֵר בתוכו רעיונות עמוקים אודות האדם, אודות המציאות שבה הוא נתון, אודות היחס ביניהם.

לעיין בתנך זה כמו להביט בלהבה של נר, המחזירה אור למתבונן, ומאירה אותו. 

הרעיונות המעצבים של 'משיב הרוח' מתגלים תוך כדי מסע, ואחת הדרכים לעבור אותו היא באמצעות התבוננות בתנ"ך.

זו אינה התבוננות דתית אלא עיון בספר יקר, שמעורר את המחשבה ומאיר את המתבונן בו. היא מלקטת מן התנ"ך אבני דרך, הנאספות למסע של התפקחות וגילוי עצמי.

דמות האדם, המשתקפת בתנך, חשופה, עמוקה, ושלמה. מקומו של היחיד בחברת בני האדם מתפענח. התנך מאיר את תכונת ההצטיינות של האדם, ומגלה באמצעותה את משמעות החיים והקיום. 

לימוד התנך, שמאפיין את 'משיב הרוח', אינו מדרש, אינו אגדה, ואינו סוד.
הלימוד נוטה לא להתרחק מהטקסט אלא להבין את הרעיון שטמון בו – מה ניתן ללמוד ממנו, כיצד משתקפים בו החיים בכלל, והאדם היחיד בפרט. 

© כל הזכויות שמורות ל׳משיב הרוח׳