אפשר לעצום את העיניים, להביט אל השמש ולהרגיש את חומה.
אחר כך, לעבור מן השמש אל דמות כלשהי בחייך. להרגיש אותה.

חווית ההרגשה שלי.
עם הנשימה, להתחבר אל הרגש.
להשתחרר מן המחשבה וההגיון ולהרגיש.
לפעמים הרגש מבטא את היחס שלי טוב יותר.

הרחבה: יש דברים שקשה להסביר אותם, ואי אפשר להעביר אותם לאחרים.
יש דברים שהחשיבה אינה מספיקה כדי לתאר אותם.

 

# אנרגטי, הנחת יסוד,