מצבים של הִתנסות במשיב הרוח
נקראים פֵייטמינים, 
ויטמינים של אמונה. 

פֵייטמינים 'נוטלים' באמצעות מדיטציות קצרות, bite size, בסגנון מיינדפולנס. הן מעוררות חוויות מתאימות.

ההתנסות במשיב הרוח מלווה בלימוד של קטעי מקורות, רובן מן התנ"ך הלימוד מבוסס לרוב על שאלות, מציף את רעיונות היסוד, ויוצר שפה משותפת. 

משיב הרוח מכוֵונת אל התודעה, אל החלון העמוק שבתוכנו. דרכו משתקפת המציאות שלנו, דרכו מתגלות היכולות וגם המגבלות שלנו.

היא מכוֹננת יסודות של תודעה, אשר הולמים ומזַמנים חמש סגולות טובות.

משיב הרוח מתפתחת כל הזמן. 
נוספים בה קטעי מקורות, המדריכים את הלומד במסע של התפקחות וגילוי עצמי. 

במיוחד מתהווה בה תנועה מסוג חדש, המפעילה את הגוף, פועלת על הרוח, ומוסיפה דרכי התבוננות חדשות.

© כל הזכויות שמורות ל׳משיב הרוח׳