מדיטציות מַיינדפולנס מעוררות את היכולת להאמין ומפעילות אותה. 
הן נקראות כאן פֵייטמינים, ויטמינים של אמונה.
אפשר למיין אותם לשלוש קבוצות.

קבוצה אחת, תודעה. פייטמינים בקבוצה זו מעמיקים את הקיום שלנו. הם מבססים בנו הכרה מתאימה, שמְזַמנת את היכולת להאמין.

קבוצה שניה, חיבור.
פייטמינים בקבוצה זו מחזקים את החיבור בין הגוף והרוח לבין נוכחות עמוקה שלנו. נוצר גשר, דרכו זורמת היכולת להאמין אל חיינו. 

קבוצה שלישית, אנרגטית. 
פייטמינים בקבוצה זו מפעילים את היכולת להאמין. הם מניחים ערך אישי כלפי מחשבות שונות, ומחזקים כוחות של חיוּת בגוף.

Women's hands on heart in meditating
22905911_s_a