משיב הרוח נעזרת בתנועת הגוף. היא מסייעת לנו לפעול בעומק הנפש, ונמצאת בשלבי מחקר פיתוח.

משיב הרוח מחברת את תנועת הגוף עם תופעות פשוטות בחיים, בטבע, ומאפשרת לנו לגלות אותן מחדש, בתוך עצמנו. 

תנועה גופנית, כאשר
היא מבטאת רעיון
או דימוי, אינה פועלת
רק על הגוף. היא
פועלת גם על הרוח.

למשל, אם רוצים ללמד מישהו את המורכבות של הצורה 💜 אפשר להציע לו ליצור אותה בתנועת הגוף. אם רוצים להוסיף לכך ממד חברתי, אפשר ליצור אותה בזוג.

תנועה גופנית, כאשר היא מבטאת רעיון, דומה לשפה. בעזרתה, אפשר לחזור ולעורר חוויה, ולגלות את ההשפעה שלה.

תנועה גופנית אינה רק האפשרות של האדם לפנות אל עצמו. היא מהווה מרחב משותף לבני אדם ומאפשרת חיבור לא מילולי ביניהם.

שפת הדיבור מוגבלת כאשר עוסקים בהתבוננות פנימית. התבוננות כזאת נוגעת בתופעות עמוקות שאין להן שֵם. 

במצבים אלה, תנועת הגוף משחררת את האדם ממגבלות הדיבור. היא מאפשרת לחוויות להתרחש גם ללא מילים.

תנועת הגוף מהווה רובד נוסף של מחשבה, אשר דווקא בו מתפרצות חוויות שלא מצאו ביטוי בדיבור.

© כל הזכויות שמורות ל׳משיב הרוח׳