​חישבו על שלג שיורד על גג בית.
הגג משופע.
תחילה, בכל שאיפה, הגג צובר את השלג. השלג מכביד, לוחץ, מטריד.
אח"כ, בכל נשיפה, הגג המשופע מחליק את השלג,, מניח לו ליפול לאדמה.
יהיה השלג פתיתים של 
מחשבות, של זכרונות,  רְשמים מעקים, הרגשות, הֶרגלים, דרכי התנהגות…
בכל נשיפה אתם מניחים אותם, משחררים.
אתם מניחים להם להיות, לחלוף, מבלי לבחור אותם. 

# הבחנה, חווה, פעולת להניח,