חישבו על רחוב בשוק.
רעש עגלות, קריאות סוחרים, המולה…
כדור פורח מוצב בלב השוק. ואתם בתוכו.
בכל שאיפה, איטית ועמוקה, הכדור עולה מעט.
בכל עלייה, הרעש נחלש, והשֶקט מתחזק.
הקשיבו לשקט. גלו אותו. מקדו בו את המודעות.
​​מעבר למחשבות, מעבר להרגשות, מעבר לרעשים שבפנים…
גלו חוויה של השְקט, שקיימת בכם.
למשך כמה פעימות נשימה, מקדו בה את המודעות.

# הבחנה, חווה, השקט,