חישבו על אדמה פוריה.
הרגישו אותה בכפות הידיים,​ ​שחקו ברגבים ופוררו אותם. 
בשאיפה איטית ועמוקה מי תהום נספגים בה, בכל שאיפה מעט יותר גבוה.
מים קרירים, מתוקים, מְחיים.
שימו לב למים הנספגים.
תהיה האדמה הטובה הגוף, והרוח.
בכל שאיפה המודעות שלכם מתפשטת. תחילה בגוף.
מקצות האצבעות ברגליים, כלפי מעלה.
 
המודעות מ​מ​שיכה להתפשט גם ברוח.
המחשבות, ההרגשות, שאר דרכי התנהגות.
 
בהינתן המודעות – מתפשטת בכם חוויה של הַ​שְ​קט.
בגוף, זו חוויה ​של ​​הרגעה.
ברוח זו הרגשה. 

# התחברות, השקט,