היכולת להתבונן על החיים, לראות בהם דרכי התנהגות אפשריות, ולהעניק להן ערך אישי, נקראת כאן ‘היכולת להאמין’.

ברוח – אלו מחשבות שונות, הרגשות, ושאר דרכי התנהגות אפשריות. 
בגוף – זהו החומר.
כמו אנרגיית חיים היא
זורמת בו ומעוררת את 
כוחות החיוּת שלו.

היכולת להאמין היא
היסוד המכונן של טַיי פֵייט.
היא מחייה רוח וגוף, וכרוכה בסגולות שלה.

אפשרויות שמופיעות לפנינו,
ואנו מעניקים להן ערך אישי,
מאירות את דרך החיים שלנו.

דרך זו נושאת טעם ומשמעות
עבורנו. היא מעוררת בנו ביטחה.

היכולת להאמין אֵינה נובעת מן השכל או מן ההגיון. היא עולה מתוך נוכחות עמוקה שלנו, ומביאה אותה לידי ביטוי
התרחשותה בחיים מבחינה את
האדם בתור ‘יחיד’.

אדם, אשר היכולת להאמין מתרחשת בחייו, מופיע מעבר לכל מה שמיידי וקיים במציאות – מעבר למחשבות, מעבר להרגשות, מעבר למאורעות שפוקדים אותו.
כך הוא מכיר את עצמו, וכך הוא מסוגל להכיר גם את הזולת.

© כל הזכויות שמורות ל Tie Faith