טַיי פֵייט נעזרת בתנועת הגוף. תנועה זו מסייעת לנו לפעול בעומק הנפש.
היא מחוברת עם תופעות פשוטות בחיים, בטבע, ומאפשרת לנו לגלות אותן מחדש, בתוך עצמנו. 

אמצעי זה נמצא בשלבי מחקר ופיתוח.

תנועה גופנית, כאשר
היא מבטאת רעיון
או דימוי, אינה פועלת
רק על הגוף. היא
פועלת גם על הרוח.

למשל, אם רוצים ללמד מישהו את המורכבות של הצורה 💜 אפשר להציע לו ליצור אותה בתנועת הגוף.

תנועה גופנית, כאשר היא מבטאת רעיון, דומה לשפה. בעזרתה, אפשר לשחזר חוויה ולגלות מחדש את ההשפעה שלה.

זאת לא רק האפשרות של האדם לפנות אל עצמו. זהו מרחב משותף לבני אדם, שמאפשר חיבור לא מילולי ביניהם.

שפת הדיבור מוגבלת כאשר עוסקים בהתבוננות פנימית. התבוננות כזאת נוגעת בתופעות עמוקות שאין להן שֵם. 

במצבים אלה, תנועת הגוף משחררת את האדם ממגבלות הדיבור. היא מאפשרת לחוויות להתרחש גם ללא מילים.

תנועת הגוף מהווה רובד נוסף של מחשבה, אשר דווקא בו מתפרצות חוויות שלא מצאו ביטוי בדיבור.

© כל הזכויות שמורות ל Tie Faith