התנך אוצֵר בתוכו רעיונות עמוקים אודות האדם, אודות המציאות שבה הוא נתון, ואודות היחס ביניהם.

לעיין בתנך זה כמו לעיין בביוגרפיה עמוקה, החושפת ממד עמוק וכמוס של האדם. 

הרעיונות המעצבים של טַיי פֵייט מתגלים ברובן מתוך התבוננות בתנך ולימוד.

לימוד זה אינו לימוד דתי ואינו חילוני. זוהי התבוננות בספר יקר, שמעורר את המחשבה, ומאיר את העינים.
לימוד כזה מלקט מעומק הטקסט אבני דרך, והן נאספות בהדרגה למסע של התפקחות וגילוי עצמי.

התנך אוצֵר בתוכו רעיונות עמוקים אודות האדם, אודות המציאות שבה הוא נתון, ואודות היחס ביניהם.

לעיין בתנך זה כמו לעיין בביוגרפיה או בקובץ מכתבים אישיים, החושפים ממד עמוק וכמוס של האדם. 

לימוד התנך, שמאפיין את טַיי פֵייט, אינו מדרש, אינו אגדה, ואינו סוד.
הלימוד נוטה להבין את הרעיון שטמון בטקסט – מה ניתן ללמוד ממנו, כיצד משתקפים ממנו החיים בכלל, והאדם היחיד בפרט. 

דמות האדם, המשתקפת בתנך, חשופה, עמוקה, ושלֵמה. מקומו של היחיד בחברת בני האדם מתפענח. התנך מאיר את תכונת ההצטיינות של האדם, ומגלה באמצעותה את משמעות החיים והקיום. 

© כל הזכויות שמורות ל׳משיב הרוח׳